Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļaujas saimnieciskās darbības veikšanai kultūras pieminekļu teritorijā vai to aizsardzības zonās tiek izsniegtas, ņemot vērā paredzēto darbu ietekmes izvērtējumu uz kultūras pieminekli.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums, norādot tajā paredzamo darba vietu, apjomu un izpildīšanas veidu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu