Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Maksas pakalpojums. Atļauja kultūras priekšmeta(u) izvešanai IR nepieciešama priekšmetiem, kas senāki par 50 gadiem un ir saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, – tos radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un tie nepieder to autoriem un izgatavotājiem, priekšmetiem, kas senāki par 100 gadiem neatkarīgi no to izcelsmes vietas, transporta līdzekļiem, kas senāki par 75 gadiem. Atļauja NAV nepieciešama priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 50 gadu laikā; priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 100 gadu laikā, un to autori vai izgatavotāji nav saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, priekšmetiem, kas ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm ar īpašuma piederību vai iegādi apliecinošiem dokumentiem un ar atļauju kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts; priekšmetiem, kuriem paredzēta pagaidu ievešana Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja to īpašnieks (valdītājs) to deklarējis Latvijas muitas iestādē. Šādos gadījumos iespējams saņemt Izziņu, kas apliecina, ka kultūras priekšmeta(u) izvešanai no Latvijas Atļauja NAV nepieciešama.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai e_pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  Lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona (turpmāk - iesniedzējs) vai tās pilnvarotā persona aizpilda noteikta parauga iesniegumu. Iesniedzējs NKMP uzrāda izvešanai paredzēto kultūras priekšmetu. Ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona, viņš NKMP uzrāda pilnvaru. Atļauju izsniedz tikai pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis ar atļauju vai izziņu izsniegšanu saistītos izdevumus, ko noteikusi NKMP un apstiprinājis LR Kultūras ministrs.
  Ja paredzēts izvest liela izmēra mākslas vai antikvāro priekšmetu, Pārvaldei ir tiesības izdarīt priekšmeta apskati tā atrašanās vietā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona

Saņemt pakalpojumu