Price
Bezmaksas
Saņēmējs
Jebkura persona

Klātienē

Atļaujas un izziņas mākslas priekšmetu un antīko priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm ir nepieciešamas, lai aizsargātu un nepieļautu nacionālās kultūrvēsturiskās vērtības aizplūšanu no Latvijas.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona (turpmāk - iesniedzējs) vai tās pilnvarotā persona aizpilda noteikta parauga iesniegumu. Iesniedzējs Pārvaldei uzrāda izvešanai paredzēto kultūras priekšmetu un kopā ar iesniegumu iesniedz tā krāsu fotogrāfiju trijos eksemplāros, kurā kultūras priekšmets ir labi redzams un identificējams. Ja paredzēts izvest liela izmēra mākslas vai antikvārais priekšmets, Pārvaldei ir tiesības izdarīt priekšmeta apskati tā atrašanās vietā. Ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona, viņš Pārvaldei uzrāda pilnvaru. Atļauju izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu kultūras priekšmetu izvešanai vai pagaidu izvešanai no Latvijas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
    Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona