Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 pasākumi Kurzemē. Pasākumu programma vēl tiek precizēta.

9. un 10. septembrī

11.00 – 16.00 atzīmējot Eiropas kultūras mantojuma dienas, Kuldīgas novada muzejs sniegs interesentiem iespēju patstāvīgi piedalīties orientēšanas spēlē Kuldīgas vecpilsētā “Kur Tu esi pieminekli?”. Spēlēs laikā dalībnieki varēs doties izzinošā pastaigā, pildīt uzdevumus un iepazīties ar dažādiem gan vietējās, gan valsts nozīmes kultūras pieminekļiem. Šoreiz līdztekus jau ierastiem objektiem pastaigas laikā tiks akcentētas arī ēkas, kurām citkārt nav pievērsta tik liela uzmanība.

Informāciju par orientēšanās spēles norisi būs iespējams saņemt Kuldīgas novada muzeja Apmeklētāju centrā, Pils ielā 5, Kuldīgā.

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis kopš 2011. gada ir UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta objekts. Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vērtību unikalitātes apzināšana sākās 2010. gadā, kad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (tolaik – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) uzrunāja Grobiņas novada domi iesaistīties UNESCO Pasaules mantojuma saraksta sērijveida nominācijas par vikingu laika pieminekļiem Ziemeļeiropā gatavošanā kopā ar Islandi, Vāciju, Dāniju un Norvēģiju. Pašlaik Grobiņa ir sākusi patstāvīgu ceļu uz tās arheoloģiskā kompleksa iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Grobiņa ir piemērs tam, kā, īstenojot tālredzīgu un efektīvu kultūras mantojuma aizsardzības stratēģiju, veiksmīgi sadarbojoties nozares profesionāļiem, pašvaldībai un sabiedrības interešu grupām, veidojas jauna vietas identitāte, kas sekmē tās turpmāko attīstību un atpazīstamību plašā mērogā. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore: S. Zirne)

10. septembrī

13:00 ekskursija arheologa Jura Urtāna vadībā, tikšanās Grobiņas viduslaiku pils pagalmā.

http://www.dienvidkurzeme.travel/jaunumi/params/post/4340720/vesturnieka-pastaiga-ar-juri-urtanu

Neraugoties uz to, ka baznīcas ēka bija cietusi Otrā pasaules kara nogalē, draudze no baznīcas padzīta 1961. gadā un baznīcas demolēšana bija sākusies, baznīcas iekārta vēl atradās baznīcā līdz 1964. gadam. Lai saglābtu kokgriezumus, tos rūpīgi inventarizēja, fiksējot, aprakstot un marķējot pārvešanai uz drošu glabātavu Tukuma muzeja paspārnē. Nelaimīgā kārtā par to tika izvēlēta tobrīd jau bez draudzes palikusī Pūres baznīca. Baznīcā tajā laikā tika uzņemts kino, un unikālie mākslas darbi nonāca tādu cilvēku rokās, kuri neprata novērtēt to vērtību. Par baroka pērli dēvētās baznīcas liktenī koncentrētā un ļoti uzskatāmā veidā atspoguļojas 20. gadsimta Latvijas vēstures postošie notikumi. Īpašu svaru šai vietai piešķir mūsdienās izveidotais kapulauks ar ierakstītiem Otrajā pasaules karā kritušo vārdu tūkstošiem. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore D. Čoldere).

9. septembrī

16:00 koncerts „Ak tu svētā Lestene, skan kā Dieva balss!”, muzicēs Melizanda Berga (vijole), Arnolds Osvalds Bergs (kokle), Inguna Grīnvalde (taustiņi).

❗️ Pieejams iepriekš sazinoties pa t.29299064, kā arī dievkalpojumu laikā katra mēneša 2. un 4. svētdienā plkst. 12:00.

Ventspils pilsētas vēsturiskā centra izcilības:

• Noslēpumainais nams Vecpilsētā – koka ēka Tirgus ielā 5

• Ventspils simbols – Livonijas ordeņa pils

9.septembrī

12.00 – Ventspils pašvaldības Digitālās transformācijas centra ēkā Akmeņu ielā 5  arhitekts, būvmākslas mantojuma restaurācijas vecmeistars Pēteris Blūms atklās valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - ēkas Tirgus ielā 5 izpētes rezultātus un restaurācijas koncepciju

14.30 - Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 - par zināmo, nezināmo, izzināto un neatklāto – ekskursija pilī, vada Ventspils muzeja vadošā vēsturniece Māra Dāvida

Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs ir brīvi pieejams. Ventspils pils pieejama Ventspils muzeja darba laikā: Otrdiena -- Svētdiena plkst. 10:00 – 18:00. EKMD ietvaros ekskursija -- bez maksas.

Zirņu pagasts, Saldus novads

Memoriālam “Airītes” kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmā piemīt īpaša nozīme – tā izveidē un saglabāšanā būtisku vietu ieņem nacionālā atmiņa. Ik gadu Lāčplēša dienā , kad tauta godina Latvijas armijas kritušos karavīrus, mēs “Airītēs” atceramies arī piemiņas vietas likteni un iedzīvotāju lomu piemiņas vietas saglabāšanā. Piemiņas vietas izveide sākta pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā, pēc sabiedrisko organizāciju iniciatīvas saziedojot līdzekļus. 1927. gadā Pieminekļu valde, pamatojoties uz pieminekļu aizsardzības likumu un likumu par vēsturiskām kauju vietām, nolēma objektu iekļaut valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Muzejs pastāvēja tikai nepilnus astoņus gadus, pēc Otrā pasaules kara piemiņas vieta kļuva nevēlama. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore: J. Mikuļska)

8., 9., 10. septembris

Speciāli EKMD veidota izstāde ar iepriekš neeksponētiem muzeja krājuma priekšmetiem par memoriāla vēsturi.

piektdien, sestdien, svētdien 10:00 - 17:00, ieeja muzejā bez maksas

Talsu pilskalns ir nozīmīgs Talsu pilsētas kultūrvēsturiskās ainavas elements un līdz šim arheoloģiski izpētītās platības un iegūto atradumu ziņā ievērojamākais Kurzemes pilskalns. Talsu pilskalna un ezera apkārtne pēdējos gados ir labiekārtota, un to ir iecienījuši tūristi. Diemžēl joprojām neīstenota ir arheologu un Talsu novadpētniecības muzeja speciālistu iecere par Ā. Karnupa arheoloģiskās izpētes laikā izrakto zemju kaudzes izlīdzināšanu, kas, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, dotu papildu materiālus pilskalna kādreizējās apdzīvotības hronoloģijas un intensitātes apzināšanā. Pilskalna izpēte neapšaubāmi ir iezīmējusi daudz jaunatklātu pieturas punktu Rietumlatvijas senākās vēstures izzināšanā. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autors: J. Asaris)

9. septembris

11.00  ekskursija "Talsu pilskalns – ievērojamākais Kurzemē", ko vadīs Latvijas Arheologu biedrības biedrs Mag. hist. Jānis Asaris. Tikšanās – Talsu pilskalnā (pieeja no V. Ruģēna ielas vai Ūdens ielas).

Ekskursijas dalībniekiem tikai 9. septembrī būs iespēja bez maksas apmeklēt arī Talsu novada muzeja (K. Mīlenbaha 19) pastāvīgo ekspozīciju “Ceļojums senatnē”, kas iepazīstina ar nozīmīgākajiem arheoloģijas pieminekļiem un atradumiem ar mūsdienīgu un interaktīvu rīku palīdzību, un izstādi “SIMTS”, kur var aplūkot arī no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja deponētās kuršu senlietas, kas atrastas Talsu pilskalnā.

liva.svarinska@talsi.lv, visittalsi.com

Buses, Matkules pagasts, Tukuma novads

Imulas līkumā, apmēram 200 metru garajā un vismaz 24 metrus augstajā zemes ragā, ierīkotais pilskalns nav ne lielākais, ne nocietinātākais Kurzemes pilskalns, taču tas ir liecība par tā īpašnieku attieksmi un lepnumu, ka viņu īpašumā vairāku paaudžu laikā atrodas Latvijas vēsturei nozīmīgs objekts. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autors: J. Asaris)

9. un 10. septembrī

Busu mājās iespējams ierakstīties pilskalna Viesu grāmatā un apskatīt un izšķirstīt 1911.gada Viesu grāmatu (kopiju), pilskalna apmeklētāji laipni aicināti ziedot pilskalna kopšanas pasākumiem.

Kontakti: Jānis Busenbergs, Ivars Busenbergs janisb59@gmail.com

Pape, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Papes Ķoņu zvejnieku ciema “Vītolnieku” sētas ēkas veido ansambli. Tajā atrodas dzīvojamā māja, ko pirmais mājas saimnieks Andrejs Zuļģis 1891. gadā cēlis kā guļbūvi un ko vēlāk pārbūvējis viņa dēls Jānis Zuļģis. Vēl sētā atrodas 30. gados celti kūts-lopbarības un labības šķūņi, smēde-pirtsvasaras virtuve, klēts, pagrabs un cūku kūtiņa. Lai saglabātu Papes Ķoņu zvejnieku ciema kultūrvēsturisko apbūves mantojumu, ar Latvijas PSR Ministru padomes 1983. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 595 Papes Ķoņu zvejnieku ciems tika iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Būtisku ieguldījumu Papes un Nidas zvejniekciemu etnogrāfiskās apbūves saglabāšanā ir devusi Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja arhitekte Irēna Rubauska, kura 1985. gadā izstrādāja Papes un Nidas zvejniekciemu etnogrāfiskās apbūves saglabāšanas un izmantošanas projektu. Projekts kalpoja par pamatu jaunu pieminekļu apstiprināšanai un etnogrāfiskās apbūves aizsardzības zonu izveidošanai Dienvidkurzemes piekrastes ciemos. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore: L. Skujāne)
 

8., 9. 10. septembrī

11:00 - 17:00 muzejs bez maksas atvērts apmeklētājiem

Kūrmājas prospekts 16, Liepāja

Kultūras mantojums ir ļoti daudzveidīgs, un tā saglabāšanai nepieciešami atšķirīgi risinājumi. Latvijas kultūrtelpai svarīgu mākslas priekšmetu sargāšana ir viens no kultūras mantojuma aizsardzības sistēmas uzdevumiem. Liepājas muzejs ir ne tikai valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, bet ir saistīts arī ar sistēmas procesiem un glabā būtiskas vērtības. 1939. gadā tika parakstīts līgums par vācu tautības pilsoņu repatriāciju. Līgums reglamentēja, kādas kultūras vērtības nedrīkst izvest no Latvijas teritorijas. Par Latvijas puses koordinējošo centru šajā aspektā var uzskatīt Pieminekļu valdi. Pieminekļu valdes pilnvaru piedalīties izbraucēju mantu pārbaudē Liepājā saņēma Liepājas muzeja dibinātājs un ilggadējais direktors Jānis Sudmalis. Kopā ar Pieminekļu valdes darbiniekiem viņš 50 dienās pārbaudīja apmēram 4000 personu mantas. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore: K. Savina)

 

Muzejs atvērts. Viena no lielākajām Rucavas podniecības kolekcijām pašlaik glabājas Liepājas muzejā un apskatāma Dienvidkurzemes etnogrāfijai veltītajā ekspozīcijā. Ekspozīcijā ietverta arī informācija par Liepājas muzeja dibinātāju un ilggadīgo direktoru Jāni Sudmali.

Darba laiks:

Liepājas muzejs periodā SEPTEMBRIS–JŪNIJS

atvērts katru TREŠDIENU–SVĒTDIENU

PLKST. 10.00–18.00

Liepājas muzejs piedāvā bez maksas apskatīt

pastāvīgās ekspozīcijas, tostarp, Dienvidkurzemes etnogrāfijai veltīto ekspozīciju.

Sīkāka informācija par muzeju https://www.liepajasmuzejs.lv/lv

8., 9. un 10. septembrī

16.00 - 18.00 bezmaksas apskatei būs pieejami pils pagrabi.

8. un 10.septembrī

16.00, būs iespēja bez maksas iepazīt pils pagrabus gida pavadībā.

❗️ Ekskursijai gida pavadībā jāpiesakās iepriekš zvanot: 63321251

Pārējais muzejs apskatei pieejams, iegādājoties biļetes. Pils apkārtnes un parka apskate pieejama bez maksas.

Muzeja darba laiks 8., 9. un 10.septembrī 10.00-18.00

Sīkāka informācija par Ēdoles pili un muzeju https://www.edolespils.lv/

Iģene, Vandzenes pagasts, Talsu novads

Iģenes luterāņu baznīca ir viena no nedaudzajām Latvijas koka baznīcām. Būvēta 18. gadsimta vidū, taču tās pirmsākumi meklējami iepriekšējā gadsimtā, kad Vecodres muižā bijusi baznīca, kas esot pārcelta uz Iģeni, ko apstiprina dažas saglabājušās relikvijas un citas liecības. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore: D. Čoldere)

9. septembrī

12:00-17:00 baznīca būs atvērta apmeklētājiem

8.un 10. septembrī

Baznīcu iespējams apskatīt iepriekš zvanot Dacei Krūmiņai 28741842

8. septembrī

Latvijas pieminekļu aizsardzības vēsturē Nurmuiža ir viens no retiem piemēriem, kas reprezentē ambiciozus atjaunošanas pasākumus, vienlaikus saprātīgi un mērķtiecīgi izmantojot līdzekļus. 15 gadu darba rezultāts pierāda, ka iespējams izcelt katra objekta individuālo vērtību, nepazaudējot ansambļa koptēlu un noskaņu. (Fragments no Eiropas kultūras mantojuma dienu 2023 bukleta, autore: A. Ancāne)

12:00-15:00 muižas apbūve būs pieejama apskatei un būs pieejamas īsas ekskursijas gida Alda Denčika pavadībā.

Oļegs Fiļs nurmuizas@gmail.com