Jaunumi
Kolonnas kapitelis restaurācijas procesā

Restauratoru kvalifikācijas novērtēšanas padomes ekspertu sēde Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē ir plānota šī gada 9. septembrī.

Dokumentus izvērtēšanai aicinām iesniegt līdz 6. septembrim. Tos vēlams iesniegt elektroniskā formātā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā ar pievienotu elektronisko to kopiju PDF formātā.

Ieva Jekševica

Speciāliste-sektora vadītāja
ieva.jeksevica [at] mantojums.lv