Jaunumi
Autoosta, NKMP Latvijas Arhitektūras muzeja arhīvs
NKMP Latvijas Arhitektūras muzeja arhīvs

UNESCO Pasaules mantojuma centra uzdevumā Starptautiskā  ievērojamu vietu un pieminekļu padome (ICOMOS) ir izvērtējusi Rīgas autoostas pārbūves projektu un  aicina modernisma laika autoostas apbūvi saglabāt, nepieļaujot būtisku būvapjoma palielināšanu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2020. gada martā saņēma SIA OUTOFBOX Architecture un arhitekta Pētera Bajāra būvprojektu Autoostas ēkas pārbūvei un viesnīcas ēkas jaunbūvei Prāgas ielā 1, Rīgā, kurā paredzēts būtiski pārveidot modernisma laika autoostas apbūvi. Arhitekti paredzējuši jaunu 7 stāvu viesnīcas korpusa būvniecību pie esošā 4 stāvu būvapjoma. Objekts atrodas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra teritorijā.  

Vērtējot ieceri, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde būtiskajām izmaiņām un paredzētajam risinājumam nepiekrita. Arhitekts Pēteris Bajārs un objekta saimnieki ar pieņemto lēmumu nebija apmierināti. Jautājums tika skatīts arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē un nosūtīts izvērtēšanai UNESCO Pasaules mantojuma centram. Šī gada septembrī Latvija ir saņēmusi ICOMOS atbildi – atzinumu, kurā padome piekrīt Pārvaldes lēmumam, norādot, ka Rīgas autoosta ir arhitektoniski kvalitatīva ēka ar samērīgām proporcijām un smalku materialitāti. Tās mērogs un būvapjoms labi iekļaujas pilsētvidē, respektējot gan Vecrīgas vēsturiskās apbūves tiešo tuvumu, gan liela apjoma Centrāltirgus paviljonu ansambli. Kā teikts paziņojumā, Rīgas vēsturiskais centrs atspoguļo dažādus arhitektūras stilus, kas sniedz vērtīgu ieskatu Rīgas vēsturiskā centra pilsētbūvnieciskās attīstības stadijās un šī modernisma laika ēka dod pozitīvu ieguldījumu pilsētvides kopējā attīstībā.

ICOMOS norāda, ka ierosinātā autoostas pārbūve apdraudētu vēsturiskās pilsētvides arhitektūras kvalitāti un integritāti. Perspektīvskats no Vaļņu ielas puses nevis vainagotos ar skatu uz tirgus paviljonu, bet būtu aizpildīts ar masīvu viesnīcas ēkas apjomu. Turklāt pašreizējā vaļējā perspektīva, kas savieno vecpilsētas kodolu ar arhitektūras pieminekli, ir nozīmīgs vēsturiskā centra telpiskās struktūras elements.

ICOMOS uzskata, ka projektu īstenojot, tiktu nodarīts būtisks kaitējums vietas izcilajai universālajai vērtībai - gan spēcīgi izmainot esošo būvi un pazeminot tās vērtību, gan ar iecerēto apjomu negatīvi ietekmējot apkārtējo vēsturisko pilsētvidi.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

28.10.2021.