Jaunumi
Varakļānu muiža
Foto: Linda Zonne-Zumberga

Atgādinām, ka līdz 2023. gada 30. martam (ieskaitot) valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji aicināti iesniegt pieteikumus atklātā konkursa 1. kārtā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai. 

Finansējuma saņemšanai var pieteikties tādiem konservācijas un restaurācijas darbiem, kam ir saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums vai ir spēkā esoša atļauja, kā arī iesniedzot pieteikumus būvniecības dokumentācijas izstrādei, arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei vai inventarizācijai un būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku objektu konservācijā vai restaurācijā. 

Konkursa otrā kārta tiks izsludināta jau maija mēnesī, tāpēc kultūras pieminekļu īpašniekus, kuri nav saņēmuši Pārvaldes atļauju, taču plāno pieteikties finansējumam, aicinām laicīgi iesniegt dokumentāciju atļaujas saņemšanai.

Programmas nolikumu, pieteikuma un atskaites veidlapas, kā arī kontaktinformāciju meklēt sadaļā KULTŪRAS PIEMINEKĻU KONSERVĀCIJAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA