Jaunumi
Mantojuma zīme

Rīgas vecpilsētas sirdī esošajam vēsturiskajam ēku ansamblim “Trīs brāļiem”, kura telpās darbojas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, pirmajam Latvijā piešķirts nozīmīgs apbalvojums - Eiropas mantojuma zīme. Eiropas Savienība mantojuma zīmi piešķir ēkām, dokumentiem, muzejiem, arhīviem, pieminekļiem un notikumiem, kuri reprezentē vēsturiskus pagrieziena punktus mūsdienu Eiropas veidošanās procesā. Galvenais tās mērķis ir stiprināt pilsoņu piederības sajūtu Eiropas Savienībai, izceļot eiropeiskās vērtības un ideālus, kultūras mantojumu un starpkultūru dialoga nozīmību.

“Trīs Brāļu” vēsture sākusies jau viduslaikos. Vecākais no Ziemeļeiropas Hanzas savienības pilsētām raksturīgajiem dzīvojamajiem namiem celts jau 15.gs. beigās. Taču tikai pēc Otrā pasaules kara ēkas pārveidotas vienotā kompleksā (restaurācijas projekta autors P. Saulītis), kļūstot par vienu no pirmajiem objektiem, kuru padomju režīma laikā atjaunoja tieši kultūras mantojuma funkcijai. “Trīs brāļi” ir vienīgais Eiropas mantojuma zīmi iemantojušais objekts, kas saistīts ar kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju un personificē mantojuma aizsardzības sistēmu Latvijā.

Sarežģītajos okupācijas apstākļos mantojuma aizsardzība bija viena no retajām aktivitātēm, kas radīja virziena zīmes un pieturas punktus izpratnei par Rietumu kultūru. Kultūras mantojums deva iespēju neapmaldīties režīma pārrakstītajās vēstures lappusēs un sabiedrības apziņā uzturēt saikni ar Eiropas identitāti un tās kultūras vērtībām. Pateicoties izcilu personību un jomas speciālistu darbam padomju režīma laikā, Latvijā no iznīcināšanas tika pasargāta ievērojama kultūras mantojuma daļa. Tieši “Trīs Brāļos” tapis šodien izcili atjaunotās Rundāles pils restaurēšanas projekts, dokumenti karā nodegušā Sv. Pētera baznīcas torņa atjaunošanai un neskaitāmi citi projekti.

Paradoksāli, bet tieši okupācijas laika pieredze iemācījusi mantojuma speciālistiem nepakļauties uzspiestai ideoloģijai, kas vēlāk, valstiskās neatkarības atjaunošanas procesā palīdzēja fokusēties uz eiropeiskām vērtībām un ilgtermiņā pārbaudītiem ideāliem. Tādējādi “Trīs Brāļu” sienās uzceltajā kultūras mantojuma cietoksnī tika saglabātas un radītas ceļa zīmes, ar kurām Latvijas sabiedrībai izdevās atgriezties kopējā Eiropas kultūrā pēc brīvības atgūšanas.

Mantojuma zīmi “Trīs brāļi” saņēma jau 2020.g. pavasarī, taču saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem zīmes atklāšana pie ēkas fasādes aizkavējās. Iniciatīva piešķirt šāda veida apzīmējumu aizsākās jau 2006.g., savukārt pirmās zīmes Eiropas Savienība piešķīra vien 2013.g. Šogad Latvijā varam lepoties jau ar otro piešķirto Eiropas mantojuma zīmi, kuru saņēmusi Turaidas pils - gan kā svarīgs centrs kristietības izplatīšanā, gan kā viena no vietām, kurā norisinājās svarīgi notikumi t.s. dziesmotās revolūcijas laikā, sekmējot Latvijas sabiedrības atgriešanos Eiropas kultūrā.

Zīme pie “Trim Brāļiem” turpmāk atgādinās par līdz šim Eiropas sabiedrībā pietiekami nenovērtēto kultūras mantojumu aizsardzības sistēmu lomu, strādājot politiski sarežģītos apstākļos. Stāsts par “Trim Brāļiem” vēsta par mantojuma nozares neatkarību no politiskiem un ekonomiskiem spiedieniem un ilgtermiņa skatījumu, stiprinot tādas Eiropas vērtības kā cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums.

Svinīgā Eiropas mantojuma zīmes atklāšana notika 2022.g. 20. jūnijā plkst. 16.00.