Jaunumi
Altārglezna, kurā redzams kā Anna māca Mariju lasīt
Reti sastopams sižets sakrālajā mākslā “Svētā Anna māca Marijai lasīt” – altārglezna no Bērzpils katoļu baznīcas. Foto: Marika Vanaga.

Tieksme pēc zināšanām un pilnveidošanās ir dabiska cilvēka prasība – uzskata gan pasaules reliģijas, gan zinātniskie prāti.  NKMP atbalsta un novērtē savu darbinieku profesionālo un intelektuālo izglītošanos, tāpēc lepojas ar šī gada studiju noslēgumu. Jaunas zināšanas un diplomus ir ieguvuši seši darbinieki.

Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja Ināra Bula ar izcilību ieguvusi otro augstāko izglītību un aizstāvējusi bakalaura darbu Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ar darbu “Mākslinieka restauratora Staņislava Astiča loma restaurācijas attīstībā Latvijā”.  Kolēģe Baiba Nurža no Kultūras priekšmetu aprites daļas šajā pat nozarē ieguvusi maģistra grādu mākslā ar darbu “Valdis Villerušs; grafika, grāmata, sabiedriskā un zinātniskā darbība”.

Arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Jānis Meinerts ar izcilību pabeidzis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē. Darba tēma: "Āraišu un Bricu ezeru mikroreģionu telpiskā struktūra no 5. līdz 13. gadsimtam". Par maģistra darbu saņemts arī LU rektora atzinības raksts un Bernharda Holandera balva. Maģistra grādu ar izcilību šajā pat programmā ar darbu “Ikdienas dzīve pilsētā 19.gs.otrajā pusē: Jūliuss Dērings un Jelgava” ieguvusi arī Anna Anita Cīrule no Attīstības daļas.

Latvijas Universitāti absolvējusi Māra Maija Vēbere no Kultūras priekšmetu aprites daļas, kas ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu diplomātijā. Savukārt, pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Elvita Ruka Latvijā iegūtos maģistra grādus mākslas vēsturē un muzeoloģijā papildinājusi ar specifisku izglītību Maskavas Svētā Filareta institūtā. Studijas notika programmā “Reliģija, kultūra un sabiedrība”.

Visi absolventi ir pārliecināti, ka kultūras mantojums ir tā joma, kur nepieciešamas plašas un daudzpusīgas zināšanas, un cer, ka viņu jauniegūtā pieredze noderēs kopīgo mērķu labā.