Jaunumi
3D seminārs

27. un 28. februārī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sadarbībā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorātu organizē semināru “3D un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma saglabāšanā un pārvaldībā”.

Pēdējās divās desmitgadēs strauji attīstījušies digitālie rīki, kas būtiski uzlabo mantojuma dokumentācijas un izpētes iespējas, ļaujot labāk saglabāt, rekonstruēt un pat virtuāli “atdzīvināt” mantojuma vietas vai objektus. Tajā pašā laikā straujā tehnoloģiju attīstība un 3D datu ieguves metožu daudzveidība var nostādīt sarežģītā situācijā, ieinteresētajām pusēm nespējot izprast kura no metodēm konkrētajā situācijā būtu visefektīvākā, kā arī, kāds ir iegūto datu izmantošanas potenciāls.

Daloties pieredzē un analizējot dažādus, ar moderno tehnoloģiju izmantošanu saistītus aspektus, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, sadarbībā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorātu organizē semināru “3D un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma saglabāšanā un pārvaldībā”.

Semināra pirmajā dienā, 27. februārī speciālisti un eksperti no Latvijas un Norvēģijas iepazīstinās ar dažādu 3D datu ieguves un izmantošanas specifiku, atsaucoties uz gūto pieredzi dažādos kultūras mantojuma objektos Latvijā un Norvēģijā. Kultūras mantojuma iestāžu speciālisti arī stāstīs par savu līdzšinējo pieredzi kultūras mantojuma 3D digitalizācijā.

28. februārī semināra dalībniekiem būs iespēja arhitekta Reiņa Liepiņa vadībā apmeklēt Rīgas pils atjaunoto kastelas daļu un noklausīties stāstījumu par pils atjaunošanā izmantotajām mūsdienu tehnoloģijām.

PIETEIKTIES DALĪBAI KLĀTIENĒ

Vietu skaits dalībai klātienē ierobežots! 

Semināra pirmā diena tiks straumēta arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Facebook un YouTube oficiālajos kontos.

Seminārs tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem un notiek projekta “3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā” ietvaros.

 

SEMINĀRA PROGRAMMA


27.02.2024 - reģistrētiem dalībniekiem klātienē, interesentiem - tīmekļa tiešraidē

Norises vieta: Mākslas muzeja “Rīgas Birža” konferenču zāle, Doma laukums 6, Rīga

Darba valoda: latviešu un angļu (ar sinhrono tulkošanu)

9.30 – 10.00 Reģistrācija

10.00 – 10.05  Semināra atklāšana

10.05 – 10.20 Vegard Berggård (Riksantikvaren) Ievadvārdi

10.20 – 10.40 Dr. arch. Juris Dambis (NKMP vadītājs) 3D datu nozīme un izmantošana kultūras mantojuma saglabāšanā un pārvaldībā

10.40 – 11.05 Dr. sc.ing. Māris Kaļinka (RTU) 3D datu iegūšanas, apstrādes un izmantošanas teorētiskie aspekti kultūras mantojuma dokumentēšanā

11.05 – 11.30 Kristīne Ābele, Mārcis Kalniņš (NKMP) Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pieeja un pieredze 3D datu izmantošanā kultūras mantojuma pārvaldībā Latvijā

11.30 – 11.55 Lene Buskoven (Riksantikvaren) Riksantikvaren pieeja un pieredze 3D datu izmantošanā kultūras mantojuma pārvaldībā Norvēģijā

12.00 – 13.00 Pusdienu pārtraukums

13.00 – 13.25 Martins Reinbergs, Dr. Art. Artūrs Lapiņš (SIA AIG) Telpiskie instrumentārie uzmērījumi vēsturiskās vides atjaunošanā

13.25 – 13.50 Gundars Kalniņš (Cēsu vēstures un mākslas muzejs)  Viduslaiku pils digitālo tehnoloģiju laikmetā: Cēsu pils piemērs

13.50 – 14.15 Daniils Klekers Pilsētu atjaunošana un rekonstrukcija pēc katastrofām: 3D skenēšanas un BIM sistēmu izmantošana

14.15 – 14.40 Kristian Løseth (Riksantikvaren) Industriālais mantojums – kultūras mantojuma dokumentācija hidroenerģijas un enerģētikas nozarē Norvēģijā

14.40 – 15.00 Kafijas pauze

15.00 – 15.25 Jānis Meinerts (LKA) LiDAR dati arheoloģiskā mantojuma izpētē un pārvaldībā

15.25 – 15.50 Øyvind Ødegård (NTNU) Tehnoloģijas un metodes zemūdens kultūras mantojuma 3D rekonstrukcijai

15.50 – 16.15 Markus Sebastian Bakken Storeide (NTNU) Mākslas objektu 3D dokumentēšana saglabāšanas un izpētes vajadzībām

16.15 – 17.15 Diskusija un semināra pirmās dienas noslēgums

 

28.02.2024. - tikai reģistrētiem dalībniekiem

Norises vieta: Rīgas pils, Pils laukums 3

Darba valoda: latviešu un angļu (ar konsekutīvo tulkošanu)

10.00 – 12.00 Rīgas pils atjaunotās kastelas daļas apmeklējums un arhitekta Reiņa Liepiņa stāstījums par pils atjaunošanas darbiem un tajos izmantotajām tehnoloģijām.

12.00 – 12.30 Semināra noslēguma vārdi. Dr. Juris Dambis (NKMP vadītājs), Vegard Berggård (Riksantikvaren)