Jaunumi
Koka durvis ar ažūru metāla apkalumu

Restauratoru kvalifikācijas novērtēšanas padomes ekspertu sēde Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē notiks 16. decembrī.

Dokumentus izvērtēšanai iesniegt līdz 9. decembrim.

Dokumentus elektroniskā formātā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pastu: ieva.jeksevica@mantojums.lv.

Dokumentus papīra formātā ar pievienotu dokumentu kopiju PDF formātā iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Pils ielā 20.