Jaunumi
Attēls

Papildus finansējums kultūras pieminekļu restaurācijai un konservācijai tika piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 18.jūnija rīkojuma nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, nolūkā sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē. 

Ārkārtas konkursa ietvaros tika paredzēts piešķirt finansējumu kultūras pieminekļu īpašniekiem – biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem, prioritāri atbalstot tos, kas pieredzējuši vai prognozē zaudējumus saistībā ar Covid – 19 pandēmiju.

Maksimālais pieejamais finansējums vienam objektam - 10 000 eiro. Kopējais ārkārtas konkursā pieejamais finansējums - 405 000 eiro.

Darbi ir jāpabeidz un finansējuma izlietojuma atskaite Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei ir jāiesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.