Jaunumi
BeļavaAMI
Foto: Dana Stuce

Konferencē “Pārkāpjot gadsimtu un izpratnes sliekšņus – pārsteidzošā Beļava!”  tika prezentēti šogad Beļavas muižas pilī veiktās arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultāti. Pasākumu apmeklēja arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji.

Beļavas muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un daudzas ēkā vēl saglabājušās interjeru daļas ir mākslas pieminekļi. Kungu nama celtniecību sākotnēji var datēt ap 1750. gadu, 1912. un 1925. gadā tajā veiktas pārbūves. Kopš 1925. gada muižas pilī darbojās skola, taču pēc tās likvidēšanas 2017. gadā, ēka jau vairākus gadus nav tikusi izmantota, kas rada būtisku apdraudējumu vērtību saglabāšanai. 

Izpēti muižas pilī pēc Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja iniciatīvas veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, tās laikā uz iekštelpu sienām atklāti unikāli gleznojumi. Pasākuma pirmajā daļā dalībniekiem bija iespējams klātienē, Beļavas muižā iepazīties ar izpētes rezultātiem SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” būvpētnieka Dr. Arch Ilmāra Dirveika vadībā. Konferences otrajā daļā Gulbenē uzstājās Dr. arch. Ilmārs Dirveiks, Dr. art. h. c. Imants Lancmanis, Mg. art. Dainis Bruģis un Mg. art. Ina Līne, kas klātesošos iepazīstināja ar izpētē gūtajām atziņām un rezultātiem, kā arī rosināja uz diskusiju par nākotnes perspektīvām. Iedvesmai un iedrošināšanai tika sniegti vairāki muižu apsaimniekošanas veiksmīgāko prakšu piemēri, bet Imants Lancmanis pasākuma laikā atzina: “Beļava ir īsts brīnums.”

Izpēte veikta pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansiālajam atbalstam un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā piešķirtajam finansējumam 6648 eiro apmērā.


Informāciju par pasākumu sniedza NKMP Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore

Sarmīte Dundure,

Pasākuma ieraksts pieejams Gulbenes novada muzeja Youtube kontā.