Informācija presei
Kāravkalnu pilskalns apaudzis ar kokiem

Pēc sociālajos tīklos izskanējušās informācijas par iespējamiem postījumiem valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa – Kāravkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 2243) teritorijā, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kurzemes reģionālās nodaļas pārstāvji 13. maijā veica pieminekļa apsekošanu. Informācijā norādītos zemes virskārtas pārveidojumus Pārvalde konstatēja jau 2020. gada decembrī, saņemot arī skaidrojumu no vietas īpašnieka par to rašanās iemesliem, kas saistāmi ar celiņu izveidošanu velosporta treniņu vajadzībām. Pēc pagājušā gada decembra apsekojuma, celiņu iekārtotāji apņēmās treniņus vairs neveikt un sakārtot teritoriju pēc Pārvaldes sniegtajiem norādījumiem. Šī gada 13. maija objekta apsekošanas laikā, konstatēts, ka ar lapu pūtējiem nopūstās pērnās lapas atkal atsegušas pagājušā gada izbraukātās vietas. Lai papildus mākslīgi nepārveidotu arheoloģiskā pieminekļa reljefu, pieļaujams, ka pārveidojumi dabiski aizaug. Apsekošanas laikā tika konstatētas arī jaunas rakumu bedres, par kurām Pārvalde attiecīgi informēs Valsts policiju.