Informācija presei Jaunumi
Pētersalas 6
Ēka Pētersalas ielā 6, 2008. gadā (foto: I.Lucjanova)

Ēka Rīgā, Pētersalas ielā 6 atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, ēkas gan vēsturiskā centra teritorijā, gan tā aizsardzības zonā tiek vērtētas, nosakot kultūrvēsturiskās vērtības līmeni.

2008. gadā ēka atzīta par “kultūrvēsturiski vērtīgu” – tā ir nozīmīga Pētersalas ielas kultūrvēsturiskajai ainavai, kā 19. gadsimta beigu koka apbūves liecība. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības likums paredz, ja kultūrvēsturiski unikāla, ļoti vērtīga vai vērtīga ēka ir bojāta tā, ka tās kultūrvēsturiskā vērtība zudusi un nav iespējama tās renovācija un restaurācija, tās vietā pieļaujama tikai tāda paša apjoma un tādu pašu būvmateriālu ēkas būvniecība, saglabājot esošos autentiskos ēkas elementus ar kultūrvēsturisku vērtību.

Diemžēl, vēsturiskā ēka ilgstoši netika uzturēta pienācīgā kārtībā. 2021. gadā tā cieta ugunsgrēkā, kā rezultātā neatgriezeniski tika bojāta un zaudēta liela daļa ēkas kultūrvēsturisko vērtību veidojošo elementu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vairākkārt aicinājusi īpašnieku ēku savest kārtībā, īpaši ņemot vērā faktu, ka tā ir cilvēku drošību apdraudoša būve avārijas stāvoklī. Jau 2023. gada septembrī ir izdota atļauja dzīvojamās ēkas bīstamo konstrukciju demontāža un konservācija.

Arī pēc notikušā spēkā paliek no likuma izrietošā prasība ēku atjaunot, kas pierāda, ka Latvijā tiek respektēti kultūras mantojuma saglabāšanas principi, ko nosaka Eiropas konvencijas.