Informācija presei
Lielgabals Jēkabpilī

Reaģējot uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo neprecīzo informāciju, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde skaidro: no padomju memoriāla Jēkabpilī (Rīgas ielā) pazudušais lielgabals nav valsts aizsargāts kultūras piemineklis. Līdz ar to uzsāktā kriminālprocesa sasaiste ar Krimināllikuma 229. panta pirmo daļu par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa pārvietošanu nav pamatota.

            Divdesmitā gadsimta 50. -70. gados, padomju režīma laikā, tika rekonstruēts Krustpils parks. Tas tika pārdēvēts par Padomju armijas parku. 1976. gadā tajā uzcēla memoriālu, nojaucot un pārbūvējot 50. gados uzstādīto piemiņas zīmi ar lielgabalu. Tika saglabāta trīs virsnieku apbedījumu vieta, un, tā kā divi no kritušajiem bija saistīti ar artilēriju, pēc padomju armijas atbildīgo instanču ieskata, kapa un piemiņas zīmē tika iekļauts lielgabala stobrs. Līdz ar to lielgabala stobra atrašanās vieta ir arī neliela 2. Pasaules kara laikā bojā gājušo padomju armijas karavīru kapa vieta – tajā atdusas trīs apbedītie.

Individuāli atzīmētās virsnieku apbedījumu vietas nav saglabājušās. Domājams, ka kritušie glabāti atsevišķās kapa vietās.  Dažādos laika periodos tika izveidots postaments ar dekoratīvām un informatīvām plāksnēm un uz tā novietots lielgabala stobrs bez lafetes. Objekts kā kapa vieta bija ierakstīts Latvijas PSR valsts aizsargājamo vēstures pieminekļu sarakstā, taču neatkarības laikā kā valsts aizsargāts mākslas vai vēstures piemineklis nav apstiprināts - statusa nav ne kapa vietai, ne kapa piemineklim ar lielgabala stobru. Tomēr tas atrodas “Jēkabpils vēsturiskā centra” pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonā, tādēļ patvaļīgas darbības nav pieļaujamas ne tikai no morāles, bet arī no kultūras mantojuma aizsardzības viedokļa.

Pēc Latvijas un Krievijas arhīvu materiāliem Krustpils skvērā apbedīti:

  1. SZSA 22. armijas artilērijas pavēlnieks gvardes ģenerālmajors Kuprijanovs Sergejs Pētera d. (1899 – 17.08.1944.)
  2. SZSA 130. latviešu strēlnieku korpusa štāba gvardes pulkvedis Gazejevs Sahabutdins Galjatdina d. (1896 – 20.08.1944., miris no ievainojumiem Ļaudonas apkaimē, pārapbedīts Krustpils parkā)
  3. SZSA 130. latviešu strēlnieku korpusa artilērijas komandieris gvardes pulkvedis Šarikalovs Gavrils Kuprijana d. (1900 – 19.08.1944.)

 

Informāciju sagatavoja:

Elvita Ruka, Mg.Art., NKMP sabiedrisko attiecību speciāliste

29497277, Elvita.ruka@mantojums.lv