Jaunumi
Torņkalna baznīca
Foto: I. Marta

Programmas 1. kārtā saņemti 133 pieteikumi par kopējo summu 2 431 589,58 euro. Kopējais pieejamais finansējums programmā - 520 000 euro, no tiem 120 000 euro piešķirams pašvaldībām, bet 400 000 euro biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un komersantiem. Konkursa rezultātā finansējums piešķirts darbiem 41 objektā - 9 Vidzemē, 11 Latgalē, 6 Zemgalē, 10 Kurzemē un 5 Rīgā. 

Finansējums jāapgūst līdz 2023. gada 1. decembrim. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku objektu konservācijā vai restaurācijā.  

Ar rezultātiem var iepazīties šeit.