Jaunumi
Vesetas tilts pirms talkas.

NKMP augsti vērtē nevalstiskā sektora iniciatīvas mantojuma glābšanā, kas apliecina sabiedrības ieinteresētību. Biedrība “Laime Saimē” ir Pļaviņu novada patrioti, kas mantojuma jomā ir izvirzījuši divas prioritātes. 28.augustā notika talka pie vecā Vesetas tilta, kas ievada tālejošus glābšanas pasākumus, bet galvenais vēsturiskais objekts pilsētā ir Latgales Divīzijas štāba ēkas atjaunošana kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai.

Veikt Pļaviņu pilsētas un novada vēstures apzināšanu un saglabāt vēsturiskās apbūves elementus. Veicināt lokālpatriotismu un Pļaviņu iedzīvotāju cieņpilnu attieksmi pret pilsētas vēsturi un tās ievērojamākajiem iedzīvotājiem. Aizsargāt un saglabāt Kultūras mantojumu” – pat vairāki punkti biedrības “Laime Saimē” statūtos ir veltīti mantojumam, un tiek pierādīti ar darbiem. Biedrības līderi ir publicists Dainis Īvāns, spēka vīrs Raimonds Bergmanis, kā arī citi ar Pļaviņām saistīti patrioti. Darbos aktīvi iesaistās zemessargi un jaunsargi, bet 28.augusta talkā piedalījās arī Aizkraukles novada pašvaldības priekšsēdētājs Leons Līdums.

Kāpēc tilts?

Tā ir tehniski interesanta būve, kas majestātiski iederas Aiviekstes gleznainajā ainavā – vietējās nozīmes industriālais piemineklis. Mūra tilts pār Vesetas vecupi atrodas netālu no šosejas Pļaviņas - Madona, Aiviekstes labajā krastā pie Vesetas ietekas Aiviekstē. Tilts celts 1925.gadā, bet vizuāli atgādina 19.-20.gs mijas akmens mūra tiltus. Tam ir trīs laidumi, tā velves veidotas kā stāvas pusaploces. Velves mūrētas no rupji tēstiem, skaldīta granīta akmens bluķiem. Pie tilta vidējiem balstiem, abās tilta pusēs, izveidoti masīvi akmens mūra ledgrieži. Biedrības biedri - dzimtās puses un Latvijas patrioti - ir ieinteresēti šī pieminekļa saglabāšanā. Vietējās kopienas interesi kultūras mantojuma saglabāšanā apliecina arī tas, ka šobrīd biedrības biedri ne tikai paši aktīvi iesaistās tā glābšanā, bet arī aicina visus kultūras mantojuma izpratējus vienoties kopīgā darbā.

Raimonds Bergmanis pie Vesetas tilta

Kāpēc Latgales divīzijas štāba ēka?

Pļaviņām ir bijusi svarīga loma Latvijas armijas izveidē, no šīs apkaimes nākuši vairāki ievērojami militārie darbinieki – ģenerālis Jānis Balodis, pulkvedis Krišjānis Berķis un citi. Par personībām un vēstures līkločiem biedrība iecerējusi vēstīt atjaunotā vēsturiskā celtnē, kas kā pašvaldības īpašums biedrībai nodota bezatlīdzības lietošanā. Ēku pilsētas centrā grāfs Teodors Medems uzbūvēja 1913. gadā kā Stukmaņu liķiera fabriku. 1919.gadā to pārņēma Pētera Stučkas režīms un tur tika izveidots cietums. Pēc boļševiku padzīšanas 1925.gadā ēkā iemitinājās Latvijas armija, kura tajā izvietoja Latgales divīzijas štābu. Šajā ēkā savu militāro karjeru izgāja 10 Latvijas armijas ģenerāļi un citi virsnieki. 1940.gadā ēku pārņēma Sarkanā armija. Pēc kara tajā izvietojās skola, vēlāk darbojās pašvaldība. Ap 1970.gadu ēku sāka izmantot ražošanas apvienība “Rīgas Apģērbs”. Šobrīd ēka ir tukša un gaida jaunu pielietojumu. Biedrība “Laime Saimē” paredzējusi to atjaunot un izveidot tajā ekspozīciju, konferenču, mācību zāles un sabiedrisko aktivitāšu telpas.

Karavīri pie senās Latgales divīzijas štāba ēkas Pļaviņās

Kāpēc tas ir svarīgi?

“Mantojuma saglabāšanā nozīmīgs ir ikkatrs vismazākais solis, ikviena izvēle sadarboties un būt atvērtam sadarbībai. Darīt pašiem un iedvesmot citus,” uzskata NKMP Zemgales reģiona vadītāja Elvīra Mantrova un augstu vērtē biedrības “Laime saimē” uzsāktās iniciatīvas.