Jaunumi
konferences logo

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 29. – 31. maijā rīko starptautisku zinātnisku konferenci “Mūsdienu arhitektūras vieta kultūras mantojuma saglabāšanā”. Konference notiks pasākumu ietvaros, kuri saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē.

Eiropas Padome, sadarbībā ar citām starptautiskām institūcijām, profesionālām organizācijām, dalībvalstu kultūras mantojuma dienestiem, ekspertiem, 30 gadu periodā ir uzbūvējusi uz demokrātiskiem principiem balstītu Eiropas valstu kultūras mantojuma profesionālās sadarbības platformu, kura radīja vairākas starptautiskas konvencijas, virkni rekomendāciju, gadsimtu mijā augstas raudzes ekspertu palīdzības modeli jaunajām dalībvalstīm. Radītā sistēma savu kulmināciju sasniedza brīdī, kad tika izstrādāta Faro konvencija “Kultūras mantojuma vērtība sabiedrībai”. Kaut arī pēdējos gados, Eiropas Padomes loma kultūras mantojuma aizsardzībā vairs nav tik aktīva un spilgta, tomēr paveiktajam darbam ir paliekoša nozīme kultūras mantojuma laikmetīgas filozofijas radīšanā. Latvijas veiksmīgākais sadarbības laiks kultūras mantojuma jomā ar Eiropas padomi ir bijis no 1994. līdz 2006.gadam. Viena no tēmām, kuru Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vienmēr turējusi uzmanības centrā, ir kultūras mantojuma un mūsdienu arhitektūras attiecības. Tik bieži Eiropā arhitektūras mantojumu bojā pati arhitektūras nozare, un tomēr ir arī daudz veiksmes stāstu, kuros mūsdienu arhitektūra veicina kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu. Cilvēka dzīves kvalitātes aspektā šī tēma kļūst arvien aktuālāka. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vēlas izcelt labas prakses piemērus, kuros mūsdienu arhitektūrai kultūras mantojuma klātbūtne ir bijusi vajadzīga, kad ar jaunu risinājumu, izmantojot vēsturiskas būves vai to daļas, mūsdienu arhitektūra ir izglābusi kultūras mantojumu, padarot to vajadzīgu un dodot tam atjaunotu mūžu, ar jaunu funkcionālu nozīmi, vecā un jaunā sinerģiju. Arī kultūras mantojuma nozarei ir jākāpina interese par mūsdienu arhitektūru. Kvalitatīva mūsdienu arhitektūra kļūst par nākotnes kultūras mantojumu.

Konferencē “Mūsdienu arhitektūras vieta kultūras mantojuma saglabāšanā” ar savu pieredzi dalīsies Francijas, Vācijas, Somijas, Maltas, Ukrainas, Igaunijas un Lietuvas, kā arī Latvijas speciālisti. Par Vāgnera nama attīstības iecerēm stāstīs uzņēmējs Māris Gailis.

Interesentiem konference būs pieejama tiešsaistē – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes oficiālajā tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos (facebook, youtube).

29.05.2023. pirmdiena

Rīgas vēsturiskā centra apskate /ārzemju viesiem/

30.05.2023. otrdiena

Konference - referāti, diskusijas

31.05.2023. trešdiena

Konferences - referāti, diskusijas un rezolūcijas pieņemšana