Līdzjūtība

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kolektīvs ir kopā skumju brīdī un izsaka visdziļāko līdzjūtību kolēģei Dr. Art. Annai Ancānei ar ģimeni, māti zaudējot.