Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību bijušajam kolēģim Dr. Arch. Jānim Lejniekam ar ģimeni, aizvaidot mūžībā sievu Irēnu Lejnieci.