Informācija presei Jaunumi
Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Norvēģijas Karalistē Judīte Dobele saņem arheoloģiskās senlietas un dokumentus
Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Norvēģijas Karalistē Judīte Dobele saņem arheoloģiskās senlietas un dokumentus (ar kultūras ministru Abidu Radžu un Kultūrvēstures muzeja direktoru Hokonu Glorstādu). Foto: Latvijas Republikas vēstniecība Norvēģijas Karalistē

Jau jūlijā izcelsmes valstī atgriezīsies no Latvijas nelikumīgi izvestas senlietas – tās atgūtas ar Norvēģijas valstisku atbalstu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apliecina, ka tik vērienīga senlietu atgūšana notiek pirmo reizi.

Šī gada 23.jūnijā Norvēģijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Kultūrvēstures muzeju rīkoja svinīgu pasākumu -  tā laikā Latvijai un vēl astoņām valstīm tika atgriezti no tām nelegāli izvesti kultūras priekšmeti. Pamatojums -  UNESCO 1970. gada Konvencija.

Atklājot pasākumu, Norvēģijas kultūras ministrs Abids Radža (Abid Raja) un Norvēģijas Kultūrvēstures muzeja direktors Hokons Glorstāds (Håkon Glørstad, Director of the Museum of Cultural History) uzsvēra, ka saskaņā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma likumu (Cultural Heritage Act) Norvēģijā ir aizliegts nelegāli ievest kultūras priekšmetus no valstīm, kuras ir pievienojušās UNESCO 1970. gada konvencijai. Tāpēc Norvēģijas valdība uz pasākumu ir aicinājusi ASV, Bulgārijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Slovākijas, Spānijas, Ukrainas, Vācijas valstu vēstniekus, lai izpildītu savas starptautiskās saistības un atgrieztu vairāk nekā 600 Norvēģijā nelegāli ievestu kultūras priekšmetu.

2018.gadā Norvēģijā tika uzsākta izmeklēšana par tirdzniecībā konstatētiem nelegālas izcelsmes arheoloģiskajiem priekšmetiem no Latvijas, t.sk., 15.–17. gadsimta monētām un dažādām rotaslietām. Izmeklēšanas gaitā Norvēģijas institūcijas sadarbojās ar Latvijas Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai identificētu un izpētītu konfiscētos priekšmetus. Tika konstatēts, ka izņemtie priekšmeti raksturīgi Austrumbaltijas reģionam un no Latvijas Norvēģijā ir ievesti nelegāli. Norvēģijas puse pieņēma lēmumu tos atgriezt Latvijai, un senlietas tiks nodotas glabāšanai Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

Latvijai piederošās arheoloģiskās senlietas un dokumenti
Latvijai piederošās arheoloģiskās senlietas un dokumenti. Foto: Latvijas Republikas vēstniecība Norvēģijas Karalistē

Uzziņai:

UNESCO 1970. gada Konvencija par kultūras vērtību nelikumīgas ievešanas, eksportēšanas un īpašumtiesību nodošanas aizliegšanu un novēršanu ir starptautisks līgums, kuru ratificējušas 140 valstis. Starptautiskais līgums cīņai pret kultūras priekšmetu nelegālu tirdzniecību tika parakstīts 1970. gada 14. novembrī un stājās spēkā 1972. gada 24. aprīlī. Konvencijas būtība ir starpvalstu sadarbības stiprināšana, lai izcelsmes valstīs atgrieztu nelikumīgi izvestus kultūras priekšmetus.

Informāciju sagatavoja:

Elvita Ruka, Mg.Art, NKMP sabiedrisko attiecību speciāliste

elvita.ruka@mantojums.lv; 29497277