Jaunumi
RVC foto: I. Marta

Programmas rezultāti

Finansējumam varēja pieteikties valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki/valdītāji, kuru īpašumā/valdījumā esošais kultūras piemineklis pieejams sabiedrības apskatei. Kopējais programmā pieejamais finansējums bija 535 000 euro.

Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē saņemts 141 pieteikums par kopējo summu 2 109 173,24 euro. Izvērtējot iesniegumus, Pārvaldes speciālisti atbalstījuši finansējuma piešķiršanu 54 objektiem par kopējo summu – 535 000 euro, no tiem astoņi objekti Rīgā, vienpadsmit Vidzemē, trīspadsmit Latgalē, desmit Zemgalē un divpadsmit Kurzemē. Atbalsts paredzēts gan restaurācijas, konservācijas un neatliekamiem glābšanas darbiem, gan arī tehniskajai apsekošanai, dokumentāciju izstrādei un arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai un izpētei.

 Finansējums jāapgūst līdz 01.12.2024.