Jaunumi
Kaķu nams-Meistaru 10 pēc ugunsgrēka
Attēli no ēkas apsekošanas pēc ugunsgrēka. Foto: NKMP Rīgas reģionālā nodaļa, G. Eihe

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde veikusi kultūrvēsturiski ļoti vērtīgās ēkas Rīgā, Meistaru ielā 10, pazīstamas kā “Kaķu nams”, apsekošanu, lai pārbaudītu ēkas saglabātības stāvokli pēc 30. janvārī notikušā ugunsgrēka. Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs”, valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā.

Apsekojumā secināts, ka ēkas kultūrvēsturiskā vērtība pēc ugunsgrēka nav apdraudēta un kopumā ugunsgrēkā nodarītie bojājumi nav būtiski ietekmējuši ēkā saglabājamās vērtības, kas ir ēkas apjoms, fasāžu arhitektūra un iekšējā apdare, īpaši izceļot vitrāžas kāpņu telpās. Pēc arhitekta F. Šefela projekta 1909. gadā celtais jūgendstila īres nams saglabājis autentisko fasāžu kompozīciju. Ēkas lielākā kāpņu telpa, tās apdare un vitrāžas ir labā stāvoklī, abās apsekotajās kāpņu telpās, kā arī biroju telpās daudzviet ir saglabājušās orģinālās koka konstrukcijas durvis ar pildiņiem. Dienvidu kāpņu telpā ir orģinālais grīdas flīžu segums.

Bojājumi konstatēti iekšpagalma fasādē un atsevišķās telpās cietusi interjera apdare. Visvairāk cietušas atsevišķas telpas pirmajā stāvā, starp pirmo un otro stāvu radīti bojājumi ēkas būvkonstrukcijām – starpstāvu pārsegumiem un nesošajām sienām. Pārējos stāvos grīdu, sienu un griestu apdare, salīdzinoši pret ēkas kopējo apjomu, bojāta nelielā platībā, ir lokāli būvkonstrukciju bojājumi. Iekšpagalma dienvidrietumu stūrī uguns skartās fasādes nokvēpušas, vietām izbiris apmetums, atsedzot ķieģeļu mūri, stipri bojāti divu vertikālo asu logi visos stāvos, tiem zudis stiklojums. Logailas no iekšpuses pašlaik aizvērtas ar saplāksni. Bēniņos ugunsgrēka vietā radušies bojājumi jumta koka konstrukcijās un segumā. Trīs atsevišķās vietās izveidoti caurumi, lai nodrošinātu piekļuvi uguns dzēšanai. Jumta segums pašlaik atjaunots ar pagaidu materiāliem.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde arī secinājusi, ka nepieciešams veikt lokālus fasādes remontdarbus. Ārējās fasādes ugunsgrēkā nav cietušas, taču tām atsevišķās vietās redzami apdares bojājumi, tāpat daudzviet novērojama korozija ēkas metāla dekoratīvajiem elementiem.  

Informācija sagatavota pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas sniegtās informācijas