Jaunumi
Trīs brāļi
Foto: E. Šulcs

Latvija starptautiskajās Eiropas kultūras mantojuma dienās piedalās kopš 1995. gada, katrā gadā izskatot kādu īpašu tēmu:

1995 “Koka mantojums Latvijā”

1996 “Latvijas kultūras mantojums 1920 - 1940”

1997 “Latvijas muižas un pilis”

1998 “Latvijas pilskalni”

1999 “Eiropa – kopīgs mantojums. Latvijas baznīcas”

2000 “Eiropa – kopīgs mantojums. Latvijas lauku kultūrvēsturiskā ainava”

2001 “Pilsētu vēsturiskie centri”

2002 “Industriālais mantojums”

2003 “Pēckara mantojums”

2004 “100 apdraudētākie kultūras pieminekļi”

2005 “100 Sakoptākie kultūras pieminekļi Latvijā”

2006 “Vēsturisko interjeru saglabāšana un restaurācija"

2007 “Vēsturiskie parki un dārzi”

2008 “Neparastais mantojums"

2009 “Brīvības cīņas 1919”

2010 “Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”

2011 “Kultūras mantojums – zināšanas un prasmes”

2012 “Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu mantojums”

2013 “Skolas kultūras pieminekļos”

2014 “Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā"”

2015 “Eiropas dimensija”

2016 “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”

2017 “Vēsturisku notikumu vietas”

2018 "Latvijas valsts izveidošana un attīstība"

2019 "Restaurācija"

2020 "Būvkultūra"

2021 "Transports"

2022 "Atbildība par nākotni"

2023 "Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmai 100"

Eiropas kultūras mantojuma dienu izdevumi lasāmi šeit.
Par 2023. gada Eiropas kultūras mantojuma dienām, kas notiks 8. - 10. septembrī lasīt
šeit.