Jaunumi
EAD

2022. gada 17.- 19. jūnijā norisināsies Eiropas Arheoloģijas dienas (EAD), kas Eiropas mērogā ieviestas 2019. gadā. EAD ir arheoloģijai veltīta nedēļas nogale, kurā plašākai sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar  arheoloģisko mantojumu un nozares daudzveidību dažādās Eiropas valstīs.

Šajās dienās organizēti pasākumi ar mērķi iesaistīt ģimenes, skolas, studentus, vēstures entuziastus un muzeju apmeklētājus. Jebkurš zinātkārs dalībnieks aicināts atklāt šo daudzpusīgo disciplīnu un arheoloģisko mantojumu.

Neraugoties sarežģīto laiku, kuru pašlaik piedzīvo Eiropa, joprojām ir lietas, kas mūs vieno. Meklējot kopīgu pamatu un savstarpēju sapratni, katras valsts iedzīvotāji saglabā savu kultūras identitāti un daudzveidību. EAD mērķis ir dalīties ar zināšanām arheoloģiskajā mantojumā visā Eiropā un padarīt kultūru pieejamu visiem.

Latvijā šogad EAD pasākumi notiks valsts nozīmes arheoloģiskajos pieminekļos Raunas viduslaiku pilī, Āraišu ezerpilī un Cēsu senpilsētā. 17.jūnijā plkst. 21.00 EAD Latvijā ievadīs Arheo- vakars Raunas pilsdrupās, kura laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar arheologa darba specifiku un vērot tematiskas videoprojekcijas Raunas pils pagalmā (https://smiltenesnovads.lv/blog/class/eiropas-arheologijas-dienas-raunas-pilsdrupas/. Savukārt, 18. jūnijā pasākumi bērniem un pieaugušajiem notiks Āraišu muzejparkā (https://pasakumi.cesis.lv/pasakums/eiropas-arheologijas-dienas-2022-pasakums-berniem-araisu-ezerpili/) un Cēsīs, Pils ielā 1 (https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesis-notiks-eiropas-arheologijas-dienas/ )