Jaunumi RVC SAP
Rīgas panorāma no Daugavas kreisā krasta

Šodien, 23. septembrī, uz pirmo sēdi sanāk jaunais Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVCSAP) sastāvs.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes kompetencē ir veicināt un sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, sniegt atzinumu Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei (NKMP) un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, kā arī citas tiesības saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

RVC SAP jaunais sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Andris Kronbergs – arhitekts, kultūras ministra uzaicināts speciālists

Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs Lapiņš ­– arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs

Padomes locekļi:

Anna Ancāne – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja;

Jānis Asaris – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs, arheologs;

Viesturs Brūzis – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs;

Juris Dambis – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs;

Baiba Moļņika – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre;

Aigars Kušķis – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos;

Ilze Purmale – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore;

Inga Tapiņa - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte.

Saskaņā ar Padomes nolikumu RVCSAP sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tradicionāli trešdienās.