Jaunumi
Senlietas Aizputei
Foto: NKMP Kurzemes reģionālās nodaļas inspektore J. Mikuļska

Gada sākumā Aizputes novadpētniecības muzeja darbinieki uz centrālo durvju ieejas roktura atrada uzkārtu maisiņu, kurā atradās nezināmas izcelsmes senlietas. Atbilstoši likumam, muzeja pētnieks un mākslas eksperts Andris Vasiļevskis par negaidīto “dāvanu” sazinājās ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arheoloģisko priekšmetu (senlietu) novērtēšanas komisija saņemtos priekšmetus ir izvērtējusi un šodien senlietas, nu jau likumīgi,  tika nodotas glabāšanai muzejā. Kopumā muzejs saņem 74 priekšmetus, no kuriem lielākā daļa ir 12. – 15. gs. kuršiem raksturīgas arheoloģiskas senlietas – pakavsaktas un to fragmenti, lentveida aproces un to fragmenti, bronzas vīto kaklariņķu fragmenti, dažādi gredzeni, dzeramā raga apkaluma fragments, rotadata, bronzas krustiņš, u.c. Nelielā skaitā starp priekšmetiem ir arī 16. – 17. gs.  arheoloģiskajiem pieminekļiem raksturīgas arheoloģiskās senlietas, kā arī dažas jaunāku laiku (18. – 20. gs.) senlietas. Ņemot vērā 42 kuršiem raksturīgo senlietu deformāciju, ekspertu komisija secināja, ka to izcelsme ir droši saistāma tieši ar kuršu ugunskapiem, bet pārējo senlietu iespējamo izcelsmi bez konteksta droši nav iespējams noteikt.

Sabiedrībai ir svarīgi apzināties, ka priekšmeti, ar nezinātniskām metodēm izcelti no senvietām, ir zaudējums mūsu senvēstures pētniecībā, jo netiek gūta informācija par atraduma kontekstu. Arheoloģija ir joma, kurā pašdarbība nav pieļaujama un izrakumu veikšana atstājama profesionālu arheologu ziņā. Senlietu meklēšana ar metāla detektoru arheoloģiskajās senvietās ir aizliegta, to drīkst darīt tikai veicot izpēti ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju!

❗ Gadījumos, ka senlietas gadās uziet nejauši – neatkarīgi no tā, kur priekšmets atrasts, ir ļoti būtiski par to nekavējoties ziņot Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. 

Atgādinām – senlieta, bez vietas konteksta, ir tikai lieta. Zinot kur tā atrasta, mēs iegūstam jaunu informāciju par Latvijas vēsturi un mūsu priekšteču dzīvi.