Jaunumi
Lielgabala stobrs

Šī gada 22.aprīlī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde saņēma informāciju no SIA “8 CBR” darbiniekiem par atrastu senu lielgabala stobru. Tas tika izcelts no Grīvas upes, veicot gultnes tīrīšanu tilta rekonstrukcijas laikā. Atradumu vietu tai pašā dienā apsekoja Pārvaldes Kurzemes reģionālās nodaļas darbinieki. Lai gan pagaidām lielgabala stobra datējums nav precīzi nosakāms, jo nepieciešama padziļināta izpēte un konsultācijas ar speciālistiem, tam neapšaubāmi ir kultūrvēsturiska nozīme.

Upesgrīvas apkārtne ir zināma ar senām jūrniecības tradīcijām un ir vēsturiski saistīta gan ar 17.gs. hercoga Jēkaba manufaktūrām Kurzemes un Zemgales hercogistē, gan arī ar vēlāku laiku vēstures notikumiem. Ar atradēju - SIA “8 CBR” darbinieku palīdzību atrastais lielgabala stobrs tika nogādāts Rojas Jūras zvejniecības muzejā, kur tas turpmāk tiks uzglabāts.

Darbu veicēji rīkojušies atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. pantam, kas nosaka, ka  par objektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes, ūdenī, būvēs vai to daļās un atliekās un kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, atradējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā paziņo Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. Līdz ar to ir atklāta un saglabāta nozīmīga vēsturiska liecība. Pateicamies par godprātīgu attieksmi, atsaucību un palīdzību.

Foto: Līga Skujāne