Jaunumi Informācija presei
Mežotnes pils

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperti 2021.gada 21.aprīlī apsekoja Mežotnes pili, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības nr. 6175. Apsekošanā piedalījās arī kultūras pieminekļa īpašnieka/valdītāja - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, pārstāvji, kā arī pieaicinātie eksperti - Bauskas pils muzeja direktors M.Skanis, mākslas zinātnieks D.Bruģis.

Apsekošanas mērķis bija pieminekļa saglabātības stāvokļa pārbaude saistībā ar VAS “VNĪ” līguma laušanu ar nomnieku un turpmākās izmantošanas plānošanu. Pils apsekošanas datums pēc īpašnieka lūguma vairākkārt tika atlikts.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes darbinieki un uzaicinātie eksperti veltīja atzinīgus vārdus pirms 20 gadiem pēc Daiņa Bruģa konsultācijām notikušajai restaurācijai, tomēr nākas atzīt, ka pretēji ierastajai praksei, kad objekts kopš restaurācijas kļūst sakoptāks un tā apsaimniekošana kvalitatīvāka, šajā gadījumā turpmākās izmantošanas laikā pils saglabāšanā darbs nav ieguldīts.

Tika konstatēts, ka telpas nav labā, bet gan apmierinošā stāvoklī - visā ēkā redzamas nolietojuma pēdas, nav pievienotās vērtības, ko šim kultūrvēstures piemineklim būtu devis nomnieks vai īpašnieks. Ir notikusi tikai saimnieciska darbība bez augstākas virsvērtības, kāda pienāktos tik nozīmīgam piemineklim.

Mežotnes pils un tās interjera dekoratīvā apdare kopumā saglabājusies apmierinošā stāvoklī, taču tās telpu iekārtojums, kurā šobrīd haotiski sajauktas dažādu stilu un kvalitātes mēbeles (tai skaitā zemas kvalitātes kopijas), kā arī atsevišķas mākslas darbu kopijas, neatbilst ēkas vēsturiskajai nozīmībai.

Atbilstoši VAS “VNĪ” sniegtajai informācijai - pilī nomnieka mantu nav, pēc līguma ar nomnieku laušanu telpas tika sakoptas. Periodā, kamēr pils netiek izmantota, tai ir pieslēgta signalizācija un videonovērošana, pieslēgtas komunikācijas un gada aukstajā periodā pils tiek apkurināta. Periodiski notiek teritorijas un telpu sakopšana.

Iespējamā pils pārdošana izsolē, kā tas izskanējis publiski, Pārvaldes ieskatā ir būtisks apdraudējums sabiedrībai nozīmīgu vērtību saglabāšanai un turpmākai kvalitatīvai pastāvēšanai, kā arī nedemonstrē labāko piemēru valsts īpašumā esošu kultūras pieminekļu apsaimniekošanā. 

Par apsekošanā konstatēto NKMP speciālisti ir sagatavojuši aktu.

Sagatavoja:

Elvita Ruka, Mg.Art,

NKMP sabiedrisko attiecību speciāliste

Elvita.ruka@mantojums.lv, 29497277