Jaunumi
Teksts:8 kritērija augstvērtīgai būvkultūrai

Turpinot iesākto virzību, kas balstās 2018. gadā pieņemtajā Davosas deklarācijā “Ceļā uz augstas kvalitātes būvkultūru Eiropā”, ir izveidota Davosas būvkultūras kvalitātes sistēma, lai  objektīvi un vispusīgi novērtētu būvkultūras kvalitāti un palīdzētu praktiski ieviest augstvērtīgas būvkultūras principus.

Kvalitātes sistēma ietver ideju, ka augstvērtīga būvkultūra ir objektīvs jēdziens un to var novērtēt caur astoņiem kritērijiem:

  1. Pārvaldība
  2. Funkcionalitāte
  3. Vide
  4. Ekonomika
  5. Daudzveidība
  6. Konteksts
  7. Vietas gars
  8. Skaistums

Davosas būvkultūras kvalitātes sistēmā sociālie, kultūras un emocionālie kritēriji ir vienlīdz nozīmīgi tehniskajiem un funkcionālajiem kritērijiem.

Kvalitātes sistēma ietver novērtējuma veidlapu ar anketu, kas aptver katru no astoņiem kritērijiem. Šo anketu var pielāgot konkrētas vietas vai projekta situācijai un vajadzības gadījumā paplašināt. Veidlapa sniedz pamatu, lai noteiktu vietas faktisko kvalitāti, tostarp tās stiprās un vājās puses no būvkultūras principu perspektīvas.

Jaunā sistēma papildina esošos instrumentus un veicina daudzveidīgu augstas kvalitātes būvkultūras vietu veidošanu un uzturēšanu.

Plašāka informācija un papildu materiāli par kvalitātes sistēmu pieejami: https://davosdeclaration2018.ch/quality-system/

Lai popularizētu un izceltu augsvērtīgus piemērus Latvijā, 2020. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas bija veltītas būvkultūrai.

Ar dažādajiem būvkultūras stāstiem iespējams iepazīties 2020. gada Mantojuma dienu izdevumā.