Jaunumi
Foto

2018. gadā, atzīmējot Eiropas kultūras mantojuma gadu, Igaunijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Lietuvas Kultūras ministrijas Kultūras mantojuma departaments kopīgi sagatavojis publikāciju – ceļvedi "Apciemojot kaimiņus". Ceļvedis angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodās aicina iepazīt 33 vietas no kas nozīmīgas katras valsts un reģiona vēsturē. Latviju šajā publikācijā pārstāv tādas vietas kā Tērvetes pilskalns, Rundāles pils, Rīgas brāļu kapi, Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes", Pedvāles brīvdabas un mākslas muzejs un citi. Izdevums pieejams elektroniski Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājas lapā, kā arī drukātā formā dāvināts visām Latvijas publiskajām bibliotēkām. 

Projekta “Apciemojot kaimiņus” ietvaros no 20. līdz 23. augustam norisinājās arī trīs aktuālām kultūras mantojuma saglabāšanas tēmām veltīti semināri: “Mantojuma saglabāšana sarūkošos reģionos” Viljandi, “No apdraudējuma līdz veiksmes stāstam” Rundāles pilī un “Izaicinājumi un veiksmes stāsti arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” Ķērnaves Arheoloģiskajā muzejā. Semināra laikā Rundālē iepazināmies ar vairākiem iedvesmojošiem piemēriem, kas apliecināja cik dažāds ir kultūras mantojums un cik atšķirīgi var būt tā atdzīvināšanas, saglabāšanas un uzturēšanas veidi, atgādinot, ka nav vienveidīgu risinājumu un nemainīgu standartu – ir tikai radošums, iedziļināšanās un vērtību izpratne. Seminārā ar pieredzes stāstiem dalījās Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, iepazīstinot ar Rīgas vēsturiskā centra piemēru, Preiļu novada domes vadītāja Maruta Plivda ar Preiļu pils un parka piemēru, Jānis un Asnate Avotnieki no biedrības “Radošuma meka” ar Abgunstes muižas piemēru, Ojārs Arvīds Feldbergs ar Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja piemēru, Mindaugs Veliulis (Mindaugas Veliulis) ar Pakrojas sinagogas piemēru, Trīna Talka (Triin Talk) ar piemēriem no Igaunijas, tajā skaitā Tartu dzelzceļa staciju, Grand Hotel Viljandi, Rotermana kvartālu un Hidroplānu ostu Tallinā. Pēc semināriem sagatavoti secinājumi, kā arī dzima ideja par kopējas Trīs Baltijas valstu Kultūras mantojuma (pieminekļu aizsardzības) vasaras skolas rīkošanu, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nozares praktiķiem.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas kopīgās iniciatīvas “Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018” un Valts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Semināru cikla secinājumi https://goo.gl/fKS231
Publikācija “Apciemojot kaimiņus” https://goo.gl/Wtr9Lo 

 

Foto: Dovilė Bielevičiūtė