Ēku komplekss "Trīs brāļi" - skats no augšas

Izsludinām dizaina metu konkursu "Eiropas mantojuma zīmes objekta "Trīs brāļi" vizuālās identitātes un ekspozīcijas koncepcijas izstrāde".

Konkursa mērķis ir atklāta konkursa rezultātā radīt oriģinālu dizaina ideju un grafiskā dizaina principus Eiropas mantojuma zīmes objekta “Trīs brāļi” vizuālajai identitātei, kā arī vizuālo koncepciju ekspozīcijas izveidei.

Konkurss norisinās divās kārtās, pirmās kārta pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2020. gada 10. novembra plkst. 23.59.

Plašāka informācija par konkursu pieejama nolikumā.

Informāciju sagatavoja:

Anna Anita Cīrule, Attīstības daļas speciāliste

anna.anita.cirule@mantojums.lv, 67326602